กทม. ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565

กทม. ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565

ขยายเวลาการผ่อนชำระภาษี

  • งวดที่ 1 จากภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
  • งวดที่ 2 จากภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  • งวดที่ 3 จากภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

Loading