กทม.”นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 และ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เสาร์ – อาทิตย์ นี้ ทุกสำนักงานเขตยินดีให้บริการ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 และ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการคัดกรองไข้ อาการไอ หอบ เหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการหมั่นเช็ดล้างอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มาทิ้งขยะชิ้นใหญ่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ