กรณี Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 พบมีขายของที่ตลาดถนอมมิตร ทางตลาดได้ออกมาชี้แจ้งดังนี้ครับ

กรณี Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 พบมีขายของที่ตลาดถนอมมิตร ทางตลาดได้ออกมาชี้แจ้งดังนี้ครับ

ตลาดฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ทันทีที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตบางเขนว่าผลตรวจเชื้อโควิด-19 ของผู้ค้ารายหนึ่งในตลาดเป็นบวก ทางตลาดฯได้แจ้งให้ผู้ค้าทำการเก็บของ พร้อมเคลียร์ของในแผงกลับบ้านทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวและรับการรักษา

สำหรับพื้นที่แผงค้าและบริเวณโดยรอบนั้น เจ้าหน้าที่ของตลาดได้ทำการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมีการติดตามและควบคุมการล้างทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด

โดยมาตรการในการแก้ปัญหาที่ได้สรุปร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนและศูนย์บริการสาธารณสุข 24 จะดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1. ปิดตลาดเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาดใหญ่ และ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
2. วันที่ 19 มกราคม ผู้ค้าในตลาดและพนักงานตลาดทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 24 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางเขนจะเข้ามาดำเนินการเก็บผลและส่งเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป
3. วันที่ 21 มกราคม ผู้ค้าที่ผ่านการตรวจและไม่พบการติดเชื้อ เข้าล้างทำความสะอาดแผงและจัดเตรียมสินค้าเพื่อพร้อมเปิดขายในวันที่ 22 มกราคม

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่กรุณาสอบถามเข้ามา และกราบขออภัยกับความไม่สะดวก ณ ที่นี้ ทางตลาดฯขอเรียนว่าตลาดถนอมมิตรให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ค้า ตลอดจนบุคลากรของตลาดทุกท่านและจะทำทุกวิถีทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านอย่างเต็มที่

ที่มา เพจตลาดถนอมมิตร

Loading