กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 31 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2534-7234, 084-1591100

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่แผนกทะเบียนเวชสถิติ
 2. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม
 3. นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 4. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กองอายุรกรรม
 5. นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ ปฏิบัติงานที่หน่วยประชาสัมพันธ์
 6. นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ ปฏิบัติงานที่หน่วยเยี่ยมบ้าน
 7. เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ
 8. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล ปฏิบัติงานที่แผนกวิศวกรรม
 9. พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้
 10. พนักงานธุรการ
 11. นายช่างเทคนิค กอวบริการปฏิบัติงานที่โรงซักฟอก
 12. พนักงานบริการ