กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เชิญชวนมาทำฟัน ฟรี (ขูด-อุด-ถอน) ในวันที่ 11 ส.ค.66

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เชิญชวนมาทำฟัน ฟรี (ขูด-อุด-ถอน) ในวันที่ 11 ส.ค.66

วิธีการรับคิว

  • เปิดรับคิว 60 คิว : ทุกสิทธิการรักษา ในกิจกรรมงานวันแม่ เวลา 07.30 น.  ที่ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  • เปิดรับคิว 30 คิว : เฉพาะสิทธิจ่ายตรงและสิทธิ 30 บาทที่มีใบส่งตัว เวลา 07.00 น. ที่กองทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

Loading