การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10 ม.ค – 5 มี.ค 65 ​

Loading