กำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์พื้นที่ 4 ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

Loading