กิจกรรม “ขยะกำพร้าสัญจร”

กิจกรรม “ขยะกำพร้าสัญจร” โดยตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ N15 Technology เชิญชวนเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “พลังงาน” ที่ยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
เวลา : 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ลานจอดรถที่ 2 ตลาดยิ่งเจริญ

รายละเอียด
1. เน้นขยะกำพร้านะครับ (ขยะรีไซเคิล นำไปขายได้) ไม่จำเป็นต้องส่งมา
2. เน้นใส่ถุง ไม่จำเป็นเป็นต้องใส่กล่อง
3. ขยะอิเลคโทรนิค, อุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะไม่รับ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

1. เขียนชื่อเล่นและเบอร์มือถือในเศษกระดาษ แล้วยื่นให้จิตอาสา
2. ไม่ต้องลงจากรถ เปิดท้าย จิตอาสาช่วยขนขยะกำพร้าลง
3. เสร็จแล้ว วนรถออกได้เลย
4. อย่าใส่ถุงใหญ่มาก เพราะมันหนักยกขึ้นรถบรรทุกกันไม่ไหว
5. ถุงเล็กมากก็รวบ และอัดให้เหลือจำนวนน้อยถุง จะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบ
6. ใช้ถุงขยะหนา ไม่ฉีกขาด ปิดปากถุงให้แน่น
7. กรุณาเคลียร์ของท้ายรถให้เหลือแต่ถุงขยะ เพื่อความรวดเร็ว

Loading