ขอสำรวจข้อมูลผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 / ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีนในพื้นที่เขตสายไหม

สำนักงานเขตสายไหม ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอสำรวจข้อมูลผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 / ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีนในพื้นที่เขตสายไหม

เปิดรับลงทะเบียนสำรวจข้อมูลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียนสำรวจข้อมูล

  1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และไม่เคยติดเชื้อฯ
  2. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ระยะเวลา 1-3 เดือน
  3. ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมา 1 เข็ม แล้วติดเชื้อหลังรับวัคซีน ภายใน 2 สัปดาห์
  4. ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมา 1 เข็ม แล้วติดเชื้อหลังรับวัคซีน ระยะเวลาห่างเกิน 2 สัปดาห์

สามารถลงทะเบียนสำรวจ ได้ที่ลิงก์ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScB3Cd8M1ol…/viewform

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ โทรศัพท์ 0 2536 0163