ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ บริเวณหน้าวิหารมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ 

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสร้างกุศลและเพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตสำรองกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ บริเวณหน้าวิหารมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

? วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565
⏲️ 08.30 – 11.30 น.
? ณ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

Loading