ขอเชิญผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น

ขอเชิญผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น รับวันละ 300 คิว แบ่งเป็น ลงทะเบียนผ่าน QR Code 200 คิว และ walk in 100 คิว

  • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 11-18 ม.ค.66
  • ฉีดวันที่ 20 และ 27 มกราคม / วันที่ 10 และ 24 กุมภาพันธ์ 2566
  • เวลา 12.00-14.00 น.
  • เริ่มแจกคิว เวลา 11.30 น. ในวันที่ฉีด
  • สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ ข้างตึก บก.พอ.

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กรุณาแคปหน้าจอจากแบบสอบถามที่ได้รับการยืนยันว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จ และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ฉีดวัคซีน

Loading