ขอเชิญผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น 

ขอเชิญผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น

  • รับวันละ 300 คิว …แบ่งเป็น
  • ลงทะเบียนผ่าน QR Code 200 คิว
  • walk in 100 คิว
  • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 8-12 ธ.ค.65
  • ฉีดวันที่ 13-16 และ 23 ธ.ค.65 เวลา 12.00-14.00 น.
  • หากต้องการ walk in แจกคิว เวลา 11.30 น. ในวันที่ฉีด
  • สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ ข้างตึก บก.พอ.

Loading