ขอเชิญรับประทานอาหารเจ สวดมนต์ภาวนา สร้างกุศลในงานเทศกาลมหากุศลถือศีลกินเจ วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ. มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (โรงเจสะพานใหม่)

ขอเชิญรับประทานอาหารเจ สวดมนต์ภาวนา สร้างกุศลในงานเทศกาลมหากุศลถือศีลกินเจ วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ. มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (โรงเจสะพานใหม่)

พิธีกรรมสำคัญ

 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
  • 15.00 น. อัญเชิญพระนวราชาพุทธะ (กิ๋วอ๊วงหุกโจ้ว)
  • 19.00 น. สวดมนต์ เวียนธูป
 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
  • 14.00 น. ลอยกระทง ปลอยชีวิตสัตว์ (ออกเดินทางจากมูลนิธิ 12.oo น.)
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
  • 9.00 น. เซ่นไหว้บรรพบุรุษ
  • 12.00 น. โยคะตันตระเปรตพลีอุทิศ
 • วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
  • 06.00 น. ส่งเสด็จพระนวราชาพุทธะ จบเทศกาล

พิธีกรรมประจำวัน

 • 5.00 น. ทำวัตรเช้า
 • 10.00 น. ถวายพุทธบูชา
 • 16.00 น. ทำวัตรเย็น
 • 19.00 น. สวดมนต์ เวียนธูป (วันที่ 17, 20, 23) ถวายรายชื่อผู้ถือศีลกินเจ

Loading