ขอเชิญร่วมตั้งเครื่องบูชา องค์โป๊ยเซียนโจวซือ พร้อมทั้ง เจ้าพ่อสมบุญ – เจ้าแม่ทับทิมตลาดยิ่งเจริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู เนื่องในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตลาดยิ่งเจริญ ขึ้นใหม่

มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ขอเชิญร่วมตั้งเครื่องบูชา องค์โป๊ยเซียนโจวซือ พร้อมทั้ง เจ้าพ่อสมบุญ – เจ้าแม่ทับทิมตลาดยิ่งเจริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู เนื่องในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตลาดยิ่งเจริญ ขึ้นใหม่ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.

Loading