ขอเชิญร่วมถวายมุฑิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูปลัด สำราญ สุทนฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี) ในโอกาสเลื่อนสมณะศักด์ เป็นพระครูสัญญาบัตรและทรงตั้งพระราชทินนามใหม่เป็น พระครูเกษมนิยมธรรม

วัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี) ขอเชิญร่วมถวายมุฑิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูปลัด สำราญ สุทนฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี) ในโอกาสมี ราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณะศักด์ เป็นพระครูสัญญาบัตรและทรงตั้งพระราชทินนามใหม่เป็น พระครูเกษมนิยมธรรม วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ.ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี) และเวลา ๒๐.๐๐ น. ร่วมสนุกกับทีม ๓ น้า น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์

Loading