ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระเกศยอดรัศมีและพุทธาภิเษกสมโภช “พระเจ้าบุญหลาย”องค์ใหญ่ พระประธานประจำอุโบสถศาลาวัดท่าสีลารมณ์

ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระเกศยอดรัศมีและพุทธาภิเษกสมโภช “พระเจ้าบุญหลาย”องค์ใหญ่ พระประธานประจำอุโบสถศาลาวัดท่าสีลารมณ์ ณ มณฑลพิธีลานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วันเสาร์ ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่ม ๑๕.๐๐ น.

Loading