ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาเวชภัณฑ์ และปัจจัย ตามจิตศรัทธากับวัดสวนแก้ว

ตลาดยิ่งเจริญขอเรียนเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาเวชภัณฑ์ และปัจจัย ตามจิตศรัทธากับวัดสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  • รับบิณฑบาต เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป บริเวณในตลาดยิ่งเจริญ
  • เวลา 08.00 ถวายปัจจัยพร้อมรับพรที่ยิ่งเจริญฟู๊ดพลาซ่า

Loading