ครม.ไฟเขียวเวนคืนที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง สร้างถนน 8 เลนเชื่อม ถ.สุขาภิบาล 5 – ถ.นิมิตใหม่

วันที่ 4 พ.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 กับถนนนิมิตใหม่ โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 9 กิโลเมตร กว้างประมาณ 60-80 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนสุขาภิบาล 5 และสิ้นสุดโครงการที่ถนนนิมิตใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ถนนสายหลักที่ใกล้เคียง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์ ทางพิเศษฉลองรัช และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้สะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร บรรเทาการจราจรบนถนนสายหลักและเพิ่มพื้นที่ถนนในเขตชานเมือง

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ดิน 245 แปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 93 รายการ แต่เนื่องจากยังมีจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นจะต้องเข้าทำการสำรวจ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด เป็นที่ดินประมาณ 212 แปลง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างประมาณ 407 รายการ

ดังนั้น กทม. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน แขวงออเงิน เขตสายไหม และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. ต่อไป

Loading