ความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนฯ กำแพงกั้นดิน ก่อสร้างคันหินและขุดลอกคลอง บริเวณซอยเทพรักษ์ 42

ความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนฯ กำแพงกั้นดิน ก่อสร้างคันหินและขุดลอกคลอง บริเวณซอยเทพรักษ์ 42 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำแพงกันดิน และเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณคลองกะเฉด

Loading