งานประจำปีวัดหนองผักชี วันที่ 5-14 มีนาคม 2566

งานประจำปีวัดหนองผักชี วันที่ 5-14 มีนาคม 2566 โดยมีพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ในวันที่ 6 มีนาคม เริ่มเวลา 16.00 น. โดยมี พระอาจารย์แป๊ะ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เมตตาเป็นเจ้าพิธีใหญ่

๕ มี.ค. ๖๖ ปีเตอร์ โฟดิฟาย
๖ มี.ค. ๖๖ รำวงย้อนยุค
๗ มี.ค. ๖๖ รำวงย้อนยุค
๘ มี.ค. ๖๖ แพรทอง ทอนาโด
๙ มี.ค. ๖๖ รำวงย้อนยุค
๑๐ มี.ค. ๖๖ แนนซี่ ท็อปไลน์
๑๑ มี.ค. ๖๖ รำวงย้อนยุค
๑๒ มี.ค. ๖๖ SON NPY
๑๓ มี.ค. ๖๖ รำวงย้อนยุค
๑๔ มี.ค. ๖๖ กานต์ ทศน

Loading