งานมหกรรมสินค้าราคาถูก โดยกรมสวัสดิการทหารอากาศ ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 65

งานมหกรรมสินค้าราคาถูก โดยกรมสวัสดิการทหารอากาศ ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 65
29 เมษายน – หนึ่ง เพชรเมืองชัย
1 พฤษภาคม – โชค ไทรถแห่
2 พฤษภาคม – สาวน้อย เพชรบ้านแพง
4 พฤษภาคม – เสียงอิสาน
7 พฤษภาคม – เนสกาแฟ ศรีนคร
8 พฤษภาคม – นันทวัน ภาพยนตร์