จองคิว Online ทันตกรรมทั่วไป “อุด ขูด ถอน” โรงพยาบาลภูมิพลฯ

กองทันตกรรมโรงพยาบาลภูมิพลฯ เปิดให้บริการจองคิวทันตกรรม ทั่วไป “อุด ขูด ถอน” สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการ
ตามวันและเวลาที่สะดวกมารับบริการ

ขั้นตอนดังนี้

  1. สแกน QR Code
  2. กรอกข้อมูลในครบถ้วน
  3. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันนัดหมาย

เมื่อถึงวันนัด กรุณาติดต่อเวชระเบียนเพื่อขึ้นสิทธิ์และมาถึงห้องทันตกรรมก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7933 ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ เวลา13.00-15.30 น. (ในวันราชการ)

Loading