ตรวจโควิดฟรี ที่ตลาดเอซีสายไหม วันที่ 1 – 4 ก.ค. 64

พรุ่งนี้จะย้ายที่ตรวจโควิดฟรีจากวัดออเงินมาที่ตลาดเอซีสายไหมนะครับ โดยจะมีตรวจวันที่ 1 – 4 ก.ค. เวลา 8.00 – 14.00 น. รับวันละ 900 คน
คนที่จะไปตรวจไปจองคิวหน้างาน นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาและปากกาไปด้วย และรับเฉพาะคนไทยครับ

Loading