ตรวจโรคโควิด 19 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) แจ้งแผนการปฏิบัติงานค้นหาโรคโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์

  • รับ walk in วันละ 1000 คน
  • แจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด
  • เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น.
  • คิวที่ 1-500 เริ่มSWABรอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
  • คิวที่ 501-1000 เริ่มSWABรอบบ่าย เวลา 13.00 – 15:00 น.
  • เพื่อลดความแออัดให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด
  • สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน และปากกา (ส่วนตัว)

หากท่านมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล

Loading