ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ CP Freshmart แจกข้าวสาร ไข่ไก่ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ CP Freshmart แจกข้าวสาร ไข่ไก่ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (โรงเจสะพานใหม่) ลานจอดรถที่ 1 ตลาดยิ่งเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
กำหนดการ
  • 14.30 น. ผู้จัดกิจกรรมเริ่มประชาสัมพันธ์วิธีการรับแจกทาน
  • 15.00 – 16.00 น. แจกบัตรสิทธิ์รับแจกทาน พร้อมน้ำดื่มจาก True และจัดระเบียบให้เข้าบริเวณภายในโรงเจ
  • 15.50 น. คณะผู้ร่วมจัดกิจกรรมพร้อม ณ บริเวณงาน
  • 16.00 น. เริ่มจัดสรรให้ผู้มีบัตรสิทธิ์เข้ารับแจกทานตามระบบ
เงื่อนไข
  1. ผู้ที่รับบัตรสิทธิ์รับแจกทาน สามารถรับได้ 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น ไม่มีการรับแทนทุกกรณี
  2. เมื่อรับบัตร ฯ แล้ว ต้องเข้าไปนั่งรอตามระบบภายในบริเวณที่จัดไว้ หากต้องการออกนอกบริเวณ ต้องคืนบัตร ฯ ให้เจ้าหน้าที่ทางออก และต้องไปรับบัตร ฯ ใหม่ (หากบัตรหมดแล้วถือว่าหมดสิทธิ์)
  3. ก่อนรับแจกทาน ต้องแสดงและคืนบัตร ฯ ให้เจ้าหน้าที่ เมื่อรับแล้ว ไม่สามารถเข้ามาในบริเวณงานได้อีก

Loading