ตลาดยิ่งเจริญ สลับทางเข้าและออกลานจอดรถที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 65 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ตลาดยิ่งเจริญ แจ้งสลับทางเข้าและออกลานจอดรถที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 65 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

Loading