ตุลาคมนี้ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรี ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี ตามโครงการ “ตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก” สำหรับสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น. (ปิดรับลงทะเบียน 15.00 น.) จำกัดจำนวน 200 คนต่อจุดบริการต่อวัน

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ

  • ควรใส่เสื้อผ้าที่สบาย ถอดง่าย สะดวกต่อการตรวจเต้านม
  • งดทาแป้ง/โลชั่น หรือน้ำหอม บริเวณหน้าอกและรักแร้
  • ผู้ที่มีประจำเดือน ควรตรวจหลังจากประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน เพื่อลดอาการเจ็บเต้านม
  • หมายเหตุ : นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

Loading