ถนนพหลโยธินขาเข้า ปิดการจราจรช่องขวา จากสะพานบางบัว – หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม และปิดจุดกลับรถ ม.ศรีปทุม

วันนี้ – 15 พ.ย. 66 ถนนพหลโยธินขาเข้า จากสะพานบางบัว – หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่องทางขวามีปิดแบริเออร์แนวก่อสร้าง รถวิ่งได้ 2 ช่องทางซ้าย และปิดจุดกลับรถ ม.ศรีปทุม ให้ไปกลับรถหน้า รร.สารวิทยา แทน


ภาพ : ภูริทัต นิยมกูล

Loading