ถนนเทพรักษ์

ถนนเทพรักษ์ (อ่านว่า : เทบ-รัก) เป็นถนนในเขตบางเขนและเขตสายไหม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6-8 ช่องทางจราจร เขตทางกว้าง 40-60 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 5,250 เมตร

ถ.เทพรักษ์มีจุดเริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน บริเวณบิ๊กซีสะพานใหม่ และไปสิ้นสุดที่ถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณคลองหนองบัวบาน

ถนนเทพรักษ์ตัดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช พ.ศ. 2541 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางเขน เขตสายไหม และบริเวณใกล้เคียง

Loading