โครงการสร้างถนนเทพรักษ์เชื่อม ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.เทพรักษ์ – ถ.นิมิตใหม่

“เทพรักษ์” ถนนตัดใหม่เชื่อมโยงระหว่างถนนพหลโยธินกับพื้นที่ย่านวัชรพล โดยเชื่อมต่อถนนพหลโยธินจากบริเวณปากซอยพหลโยธิน 50 (ข้างห้างบิ๊กซีสะพานใหม่) ไปบรรจบกับถนนสุขาภิบาล 5 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ถนนเส้นนี้สามารถช่วยกระจายการจราจรบนถนนรามอินทราและถนนพหลโยธินสู่ถนนสายรอง อาทิ ถนนสุขาภิบาล 5, ถนนวัชรพล, ถนนสายไหม, ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน และพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการสร้างถนนเส้นใหม่เชื่อมถ.เทพรักษ์ – ถนนวิภาวดีรังสิต

นอกจากถนนตัดใหม่เทพรักษ์แล้ว กรุงเทพมหานครยังมีโครงการที่จะก่อสร้างถนนเชื่อมต่อเพิ่มเติมเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดี – พหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 50 ผ่านเลียบคลองถนนและคลองวัดหลักสี่ไปบรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณทางเข้าโรงแรมแอร์พอร์ตสวีทกรุงเทพ รวมระยะทาง 2.8 กม. การก่อสร้างเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีทางจักรยานและทางเท้า ลักษณะการก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนพหลโยธิน 4 ช่องจราจร งานก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนวิภาวดีรังสิต 1 ช่องจราจร งานก่อสร้างทางยกระดับริมคลอง 3 ช่องจราจร งานก่อสร้างถนน 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและทางจักรยาน และงานก่อสร้างถนน 3 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและทางจักรยาน

โครงการสร้างถนนเส้นใหม่เชื่อมถนนสุขาภิบาล 5 – ถนนนิมิตใหม่

นอกจากถนนเส้นใหม่เชื่อมพหล 50 – ถนนวิภาวดีรังสิตแล้ว อีกฝั่งนึงก็มีโครงการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมเหมือนกัน โดยจะสร้างถนนเชื่อระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 จุดแนวสิ้นสุดโครงการในปัจจุบัน ผ่านเลียบคลองสามตะวันตกไปบรรจบถนนนิมิตใหม่ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เพื่อทำให้โครงข่ายถนนสายนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการค้นหาในอินเตอร์เน็ต

Loading