น้ำประปา สายไหม บางเขน และพื้นที่อื่นๆ ค่าคลอไรด์สูง ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ควรเลี่ยงการบริโภค

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564)
  • น้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากภาวะน้ำขึ้น-น้ำลง
  • ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
  • สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค
แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย สัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค (ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

Loading