บรรยากาศการลอยกระทงที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

บรรยากาศการลอยกระทงที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศ คนไม่ถึงกับแน่นมาก มีการจัดสถานที่สำหรับลอยกระทงแต่ไม่มีพวกของเล่นครับ