ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ต้องการโลหิตกรุ๊ป เอ และ กรุ๊ป โอ เป็นจำนวนมาก

ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ยังคงต้องการโลหิตกรุ๊ป เอ และ กรุ๊ป โอ อีกเป็นจำนวนมาก โดยบริจาคได้ทั้งหน่วยเคลื่อนที่ และกองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันและเวลาราชการ (ปิดรับบัตรเวลา 15.30น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838