ประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป บริเวณสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือง (ชาวฟ้า)

ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรม ได้แก่ การประกวดกระทง การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในกองทัพอากาศ การแสดงรำไทยจากศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ รวมถึงการบรรเลงดนตรีในสวน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่งดงามทรงคุณค่าของประเพณีลอยกระทง โดยจัดให้มีการลอยกระทงบริเวณสระน้ำสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือง (ชาวฟ้า) และบริเวณสระน้ำข้างอาคารธูปะเตมีย์ (ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ หลังเก่า)

ผู้ร่วมงานสามารถจอดรถได้บริเวณ

1. บริเวณศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ
2. บริเวณลานจอดรถหลังหอประชุมกองทัพอากาศ
3. บริเวณลานจอดรถหอประชุมกานตรัตน์

Loading