ปรับการจราจรทางเข้า ซ.พหลโยธิน 50 ใหม่

ซ.พหลโยธิน 50 (ทางเข้าบิ๊กซี) ตอนนี้แบ่งเป็น 2 ช่องทางเดินรถ
– ช่องซ้ายไปบิ๊กซีและเข้าซอยพหลฯ 50
– ช่องขวาไป ถ.เทพรักษ์
ตอนนี้ถ้าเข้าจาก ถ.เทพรักษ์จะถูกแบบเหลือเลนเดียวเนื่องจากทำสะพานข้ามแยก หากมาจากทางสะพานใหม่ใช้ช่องนี้ได้ครั

Loading