ปรับปรุงถนนซอยรามอินทรา 5 ช่วงศูนย์กีฬารามอินทรา ไปจนถึงถนนเทพรักษ์

เขตบางเขนปรับปรุงถนน ซอยรามอินทรา 5 ช่วงศูนย์กีฬารามอินทรา ไปจนถึงถนนเทพรักษ์ รวมระยะทาง 400 เมตร การช่วยให้การสัญจรบริเวณดังกล่าวง่ายขึ้น เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวค่อนข้างแคบและอันตราย

Loading