ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กรณีผู้เสียภาษีต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี (ภ.ด.ส.10)

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กรณีหากผู้เสียภาษีต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี (ภ.ด.ส.10) สามารถส่งข้อมูลการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงมายังช่องทาง Email หรือทาง Facebook “ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม”

ช่องทางการติดต่อ

Loading