ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กรณีผู้เสียภาษีต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี (ภ.ด.ส.10)

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กรณีหากผู้เสียภาษีต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี (ภ.ด.ส.10) สามารถส่งข้อมูลการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงมายังช่องทาง Email หรือทาง Facebook “ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม”

ช่องทางการติดต่อ

  • Email : revenue.saimai@gmail.com และ : sarabun.saimai.rev@bangkok.go.th
  • FACEBOOK : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม https://www.facebook.com/profile.php?id=100007741219016
  • โทรศัพท์ : 02-158-7349 ต่อ 7278-7279 และ 02-158-7363

Loading