ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าอย่างต่อเนื่อง วันนี้จัดระเบียบบริเวณวงเวียนบางเขน โดยดำเนินการจับปรับผู้กระทำการฝ่าฝืนจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รายละไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 3 ราย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ยังพบการฝ่าฝืนกระทำความผิดบนทางเท้าหลายครั้ง ในวันนี้จึงได้ดำเนินการจับปรับผู้กระทำการฝ่าฝืน โดยฝ่ายเทศกิจ จะกวดขันการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคืนทางเท้าให้แก่ผู้ใช้สัญจรไป-มา

Loading