พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศกำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566

Loading