ภาพกราฟฟิตี้ริมถนนเทพรักษ์

ภาพกราฟฟิตี้ (Graffiti) คือ ศิลปะที่เกิดจากการขีดเขียนหรือพ่นสีลงบนผนังหรือพื้นผิวต่าง ๆ ในที่สาธารณะ มักใช้สีสันสดใสและลายเส้นที่โดดเด่นสะดุดตา มักพบเห็นตามกำแพงเมือง อาคารบ้านเรือน รางรถไฟ สะพาน ฯลฯ

โดยที่ถนนเทพรักษ์ ย่านวัชรพล มีการวาดภาพกราฟฟิตี้อยู่ที่ริมถนนเทพรักษ์เอาไว้ด้วย อยู่ข้างๆทางแยกไป ถ แยกวัชรพล

Loading