มหกรรมสินค้าราคาถูก ณ ประตูกรุงเทพ พลาซ่า 28 – 28 ธ.ค. 65

วันนี้ถึง 28 ธ.ค. มีงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ณ ประตูกรุงเทพ พลาซ่า โดยทีมผู้จัดตลาดนัดธูปะเตมีย์ ไปหาของกินของใช้กันได้ครับ ตรงประตูกรุงเทพ ลงรถไฟฟ้าสถานีแยก คปอ.
 

Loading