พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

  • 17-18 สิงหาคม 2566 ฝึกซ้อมขานนามบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • 19 สิงหาคม 2566 ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เอกสารรายละเอียดการฝึกซ้อม https://std-aff.pnru.ac.th/files/2563/6.pdf?_t=1690451667&fbclid=IwAR28sKQtJEiSWB4WbobFD5YhIDhgNjanQnvxhGZe5lcnyjz9CsLy8sBbwnY

ผังแสดงการจราจรและตำแหน่งบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พิธีฝึกซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

 

Loading