มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์วันครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และน้องๆ ระดับ ปวช. จากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์วันครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ : Knowledge Creates Pride : 知识创造力量 : العلم يجعل فخورا” ประกวด 4 ภาษา ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร

  • ประกวดวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
  • สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
  • สมัครได้ที่ https://www.krirk.ac.th/speech-contest-2023/
  • สอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนกานต์ พิศนอก โทร. 02 970 5820 กด 0

Loading