รพ.ภูมิพลอดุลยเดชเปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และ 4 วันละ 300 คน ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3 และ 4 รับวันละ 300 คน โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า เดือกรกฎาคม เปิดให้บริการ

  • ในวันที่ 1 / 7 / 8 / 21 /22 กรกฎาคม 2565
  • เวลา 12.30-14.30 น.
  • ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ