รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครเภสัชกร หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เภสัชกรยุคใหม่แล้ววันนี้

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครเภสัชกร หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เภสัชกรยุคใหม่แล้ววันนี้

 1. ปฏิบัติงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ สำหรับสายชอบงานประจำ
  • เภสัชกรผู้ป่วยนอก 8 อัตรา
  • เภสัชกรผู้ป่วยใน 2 อัตรา
  • เภสัชกรคลินิก 1 อัตรา
  • เภสัชกรผสมยาเคมีบำบัด 1 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานบางวัน สำหรับสายทัวร์หลายรพ.
  • SLOT 1 เภสัชกรผู้ป่วยนอก ทุกวันพุธ และ พฤหัสบดี
  • SLOT 2 เภสัชกรผู้ป่วยนอก ทุกวันพุธ
  • SLOT 3 เภสัชกรผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์