รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ชนิด 3 สายพันธุ์) ประจำปี 2566 ฟรี!!

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ชนิด 3 สายพันธุ์) ประจำปี 2566 ฟรี!! สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ขั้นตอนการรับบริการ

  •  รับ Walk in วันละ 300 คิว ไม่มีลงทะเบียนจองล่วงหน้า
  • เปิดฉีดวันที่ 11-13 ก.ค.66
    แจกคิว 12.30 น.
    ฉีดเวลา 13.00-15.00 น.
  • สถานที่ฉีดวัคซีน ศูนย์วัคซีนใหม่ ข้างตึก บก.พอ.
  • กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อรับบริการเท่านั้น

เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปีทุกคน ติดต่อรับบริการที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ก.ค.66 (ในวันราชการ) มีจำนวนจำกัด ปิดรับบริการหากครบจำนวน

Loading