พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2563

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2563

  • พิธีซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเกริก วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
  • รับจริง วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
    และคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Loading