รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 อัตรา

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 อัตรา

  1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  3. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  4. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา 10,200 บาท
  5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
  6. พี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท