รู้จักพื้นที่แบ่งเขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตไหนแบ่งอย่างไร มาดูกัน

หลายคนอาจเคยประสบปัญหาสับสนเรื่องพื้นที่ในย่านสะพานใหม่และใหล้เคียงว่าจุดไหนอยู่เขตไหน วันนีเราจะพามาดูเส้นแบ่งพื้นที่เขตที่อยู่ในละแวกสะพานใหม่กันครับว่าจุดไหนเป็นเขตไหนบ้าง โดยจะแบ่งให้ดู 4 เขต ได้แก่ สายไหม บางเขน ดอนเมือง และหลักสี่ครับ

1. เขตสายไหม เขตสายไหมให้เราดูที่ถนนพหลโยธินเป็นหลักครับ จะอยู่ฝั่งตะวันออกของถนน (ฝั่งตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ) ไล่มาตั้งแต่ลำลูกกาจนถึงคลองลำผักชี (คลองเล็กๆตรงกรุงสยาม) เมื่อถึงตรงนั้นจะสุดเขตสายไหม โดยเขตของเขตจะเลาะตามคลองมาเรื่อยๆ โดยฝั่งทิศเหนือของคลองจะเป็นเขตสายไหม โดยอีกจุดที่สับสนกันคือตรงถนนเทพรักษ์ ให้จำว่าตอนอยู่แยกบิ๊กซีจะเป็นเขตบางเขนอยู่ พอข้ามคลองตรงโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์จะเป็นเขตสายไหมไปจนถึงคลองลำผีกชีตรงทางเข้าวัดหนองผักชี หลังจากนั้นจะเป็นเขตบางเขน (เพราะตรงนั้นอยู่ฝั่งทิศเหนือของคลองตามที่บอก) โดยเมื่อไปถึงจุดที่คลองลำผักชีตัดกับคลองหนองตะแคงเขตสายไหมก็จะยึดแนวตามคลองหนองตะแคงแทนครับ

2. เขตบางเขน เขตบางเขนให้ดูที่เขตคลองหนองตะแคงและคลองลำผักชีเหมือนเขตสายไหมเป็นหลักครับ แต่จะต่างกันที่เขตบางเขนจะอยู่ฝั่งทิศใต้ของคลอง ซึ่งตรงถนนเทพรักษ์ก็จะมีเขตสายไหมโผล่มานิดนึงตามข้อ 1 โดยเขตบางเขนจะเลาะตามคลองไปเรื่อยๆจนถึงถนนพหลโยธิน ตรงกรุงสยาม ก็จะเปลี่ยนไปใช้แนวเส้นถนนพหลโยธินแทน โดยฝั่งทิศตะวันตก (ฝั่งตลาดยิ่งเจริญ) จะเป็นเขตบางเขน ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสะพานสุกรนาคเสนีย์หรือสะพานข้ามคลองสองหรือคลองถนน เมื่อถึงจุดนั้นจะสิ้นสุดเขตบางเขน โดยหลังจากนั้นให้ยึดเอาแนวคลองเป็นหลักแล้วย้อนกลับมาทางทิศใต้ไล่ตามคลองมาเรื่อยๆ โดยฝั่งทิศตะวันออกของคลอง (ฝั่งตลาดยิ่งเจริญ) จะเป็นเขตบางเขน ซึ่งเขตบางเขนทางทิศใต้จะไปสุดที่คลองบางบัว

3. เขตหลักสี่ เขตหลักสี่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สะพานใหม่ดูง่ายครับ โดยให้ยิดคลองสองหรือคลองถนนเป็นหลัก โดยฝั่งทิศตะวันตกของคลอง (ฝั่งถนนวิถาวดี) จะเป็นเขตหลักสี่ครับ

4. เขตดอนเมือง เขตดอนเมืองที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เราจำง่ายๆครับ อยู่ในเขตทหาร โดยเริ่มจากแถวลำลูกกา โดยใช้ถนนพหลโยธินเป็นแนว โดยฝั่งทิศตะวันตก (ฝั่งถนนวิภาวดี) จะเป็นเขตดอนเมือง ไล่มาเรื่อยๆจนถึงสะพานสุกรนาคเสนีย์หรือสะพานข้ามคลองสองหรือคลองถนน เมื่อถึงจุดนี้ เขตดอนเมืองจะเลาะตามคลองสองไปเรื่อยๆ จนถึงคลองวัดหลักสี่ ก็จะใช้คลองวัดหลักสี่แทนครับ

Loading