วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) พหลฯ 52 เริ่มทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เพื่อตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19

ตอนนี้ที่วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) พหลฯ 52 เริ่มมีการทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เพื่อตั้งเป็น ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อใช้เป็นที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการ และอยู่ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
Cr. สำนักงานเขตสายไหม Saimai District Office

วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี)

Loading