วัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตจัดตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2537

อาคารเสนาสนะที่สำคัญคือ สถูปจำลองทรงพุทธคยา 3 สถูป ภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลองและพระพุทธรูปที่งดงามอีกหลายองค์

ข้อมูลวัด

  • ที่ตั้ง : เลขที่ 1/13 หมู่ 5 ซอยพลหโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  • เบอร์โทรติดต่อ : 02-5525020, 02-972 8260
  • Facebook : www.facebook.com/watamarawararam
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/z2zntM1RUMnzMgrE8

Loading